Produkt: RURY PRZEPUSTOWE

KATEGORIA: Kanalizacja

Rury przepustowe stosowane są głównie jako elementy kanalizacji np. sanitarnej, opadowej, ogólno przemysłowej. Mogą pełnić funkcje studni rozgałęzionych, przelotowych, przepustów pod zjazdami z posesji i pod drogami.

Wykorzystywane są przy robotach melioracyjnych. Głównie do układania podziemnych przewodów kanalizacji (rury kanalizacyjne) lub jako przepusty drogowe (rury przepustowe), bądź studzienki o małych średnicach.

Rury przepustowe mogą być ze stopką lub bez. Te ze stopką służą do odprowadzania wody deszczowej. Charakteryzuje je korzystniejsze przekazywanie sił na podłoże. 

WYMIARY [mm]

400 x 1000 

400 x 500 

500 x 1000

500 x 750

500 x 500