Produkt: PŁYTA SKARPOWA

KATEGORIA: Kostka Brukowa

Płyta ażurowa - skarpowa z betonu jest standardowym elementem służącym do utwardzenia powierzchni przeznaczonych dla ruchu samochodów czy innych obciążeń. Do jej głównych zalet należy łatwe oraz szybkie odprowadzenie wody deszczowej oraz możliwość utrzymania zielonej powierzchni trawiastej, bez utraty właściwości użytkowych.

Bardzo często znajduje zastosowanie do umacniania skarp, nasypów, przyczółków mostowych, rowów melioracyjnych. Po ułożeniu, otwory w płytach można wypełnić ziemią, żwirem lub piaskiem. Płyta ażurowa sprawdzi się w każdym ogrodzie. Nadaje się do wyłożenia ścieżek czy podjazdów. Pojedyncza płyta jest prostokątna, co pozwala na łatwe układanie jej w wielu kombinacjach.

Wymiary:

100 x 50 x 5 [cm]

Grubość: 5 [cm]