Produkt: PODSTAWY POD HYDRANTY

KATEGORIA: Dom

Płyta podkładowa skrzynki ulicznej do hydrantu. Służy jako podstawa i podparcie.

Hydranty możliwiają bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej.

Wykonane z betonu.

Grubość: 7,5 oraz 15 [cm]