Produkt: ODWODNIENIA POLIMEROBETONOWE

KATEGORIA: Kanalizacja

Odwodnienia liniowe stosuje się w przydomowych posesjach oraz w dużych inwestycjach budowlanych, w celu odprowadzania wody z różnego rodzaju terenów. Klienci indywidualni stosują odwodnienia liniowe na posesjach, aby odprowadzić wodę z wjazdów do garaży, ogrodów, różnego rodzaju podjazdów, itp. Inwestorzy budowlani wykonują prace budowlane związane z odwodnieniem wszelakich terenów takich jak chodniki, parkingi, tereny rekreacyjne, obszary przemysłowe.

Idealne rozwiązanie do odprowadzania wód deszczowych z wszelakich powierzchni utwardzonych. Tam gdzie występuje problem odprowadzenia wody opadowej zastosowanie znajdują odwodnienia liniowe. 

Zalety odwodnień polimerobetonowych:

- kanały odwodnień są wytworzone z polimerobetonu;

- wysoka wytrzymałość mechaniczna;

- nienasiąkliwość i mrozoodporność;

- duża odporność chemiczna;

- wysokie właściwości hydrauliczne, dzięki gładkiej powierzchni;

- połączenia na pióro wpust kolejnych kanałów ciągu;

- wysokie walory estetyczne;

- szeroki zakres klas wytrzymałości od A15  do E600.

Szerokie zastosowanie (w zależności od klasy obciążenia): tereny budownictwa mieszkalnego, tarasy, ogrody, wejścia do budynków, parkingi dla samochodów osobowych oraz ciężarowych, wjazdy do garaży, zakładowe place, hale produkcyjne, stacje paliw itp.

KLASA A15 - obszary użytkowane przez pieszych i rowerzystów, wjazdy do garaży, podjazdy przydomowe;

KLASA B125 - chodniki, strefy dla pieszych i inne podobne obszary, parkingi / zatoczki dla samochodów osobowych;

KLASA C250 - strefy przykrawężnikowe, powierzchnie poboczy nieobciążone ruchem itp.;

KLASA D400 - jezdnie dróg (w tym ciągi dla pieszych), parkingi dla pojazdów drogowych wszelkiego rodzaju, pobocza;

KLASA E600 - tereny podlegające dużym obciążeniom przez ruch kołowy.

PRZYKŁADOWE WYMIARY:

1000 x 125 x 100 [mm]

1000 x 130 x 130 [mm]

1000 x 200 x 170 [mm]

1000 x 250 x 160 [mm]

1000 x 250 x 350 [mm]