Produkt: KOŁO MIERNICZE

KATEGORIA: Narzędzia

Koło miernicze to drogomierz do szybkiego oraz precyzyjnego obliczania odległości. Znajduje zastosowanie na placach budowy, podczas remontów, wytyczania działek, długości budowanych i remontowanych dróg, chodników; pomiar długości placów itp. Pozwala na precyzyjne określenie długości odcinka. 

Pomiar dokonywany jest poprzez toczenie kółka po równej nawierzchni, które obracając się uruchamia licznik.

Koło miernicze jest łatwe w użyciu, pozwala na szybkie dokonywanie pomiarów i jest dobrze przystosowane do mierzenia małych odległości w pomieszczeniach.