Produkt: KANAŁY BETONOWE

KATEGORIA: Kanalizacja

Kanały kablowe rurociągów C.O. i sprężonego powietrza

Segment składa się z 4 elementów:

- 2 szt. elementu ściennego kanałowego typu "L" o szerokości 99 cm

- 2 szt. płyt przykrywających typu "P" o szerokości 49 cm

Elementy ścienne mają zbrojenie wypuszczone z dna w kształcie pętli, celem uzyskania zwartego połączenia pomiędzy nimi o żądanej szerokości. Kanały podzielono na nieprzejezdne oraz przejezdne z 3 typami obciążeń:

typ I - dla kanałów przejezdnych przy warstwie nasypu od 0 do 50 cm, które wytrzymują krótkotrwałe obciążenie samochodem ciężarowym;

typ II - dla kanałów przejezdnych przy warstwie nasypu od 50 do 100 cm;

typ III - dla kanałów nieprzejezdnych przy warstwie nasypu od 50 do 100 cm.

Kanały betonowe produkowane są wyłącznie na specjalne zamówienie