Produkt: RYNNA ODWADNIAJĄCA 100/8V

KATEGORIA: Kanalizacja

Odwodnienia liniowe stosuje się w przydomowych posesjach oraz w dużych inwestycjach budowlanych, w celu odprowadzania wody z różnego rodzaju terenów. Klienci indywidualni stosują odwodnienia liniowe na posesjach, aby odprowadzić wodę z wjazdów do garaży, ogrodów, różnego rodzaju podjazdów, itp. Inwestorzy budowlani wykonują prace budowlane związane z odwodnieniem wszelakich terenów takich jak chodniki, parkingi, tereny rekreacyjne, obszary przemysłowe.

Idealne rozwiązanie do odprowadzania wód deszczowych z wszelakich powierzchni utwardzonych. Tam gdzie występuje problem odprowadzenia wody opadowej zastosowanie znajdują odwodnienia liniowe. 

Odwodnienie dostępne w klasach chciążeń A 15 - C 250

KLASA A15 - obszary użytkowane przez pieszych i rowerzystów;

KLASA B125 - chodniki, strefy dla pieszych i inne podobne obszary, parkingi / zatoczki dla samochodów osobowych;

KLASA C250 - strefy przykrawężnikowe, powierzchnie poboczy nieobciążone ruchem itp.

Długość: 100 cm, szerokość w świetle: 9,5 cm

Korytko wykonane jest z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym.